Plaatsing

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt contact met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers opgenomen over de plaatsing. De lessen vinden plaats bij de docent thuis in onderling overleg bepaalde dag en tijdstip.

De leerlingen die in het vorige lesjaar onderwijs hebben genoten worden als eerste geplaatst om de continuïteit in hun opleiding te garanderen. De andere inschrijvingen worden op basis van binnenkomst behandeld. Met leerlingen die bij aanvang van het lesjaar niet geplaatst kunnen worden, wordt contact opgenomen: in overleg wordt dan de inschrijving geannuleerd dan wel wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. Leerlingen worden vervolgens geplaatst op volgorde van de wachtlijst. Na plaatsing is een leerling ingeschreven.

Aan het einde van het lopende lesjaar wordt aan de leerling een nieuw inschrijfformulier aangeboden voor de inschrijving van het volgende lesjaar. Als de leerling zijn opleiding wil continueren dan moet het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend bij de docent wordt ingeleverd. Eenmaal als leerling geplaatst, is en blijft het lesgeld verschuldigd tot het moment waarop de leerling niet langer ingeschreven staat.

met vriendelijke groeten, Lex Siedsma